Prod�v�me 10000 b�l�ch, �erven�ch a r��ov�ch v�n sv�ta, vinot�ky, �ampa�sk�, stojany, sklenice. Lze ochutnat moravsk� v�na Ryzlink vla�sk�, r�nsk�, M�ller Thurgau, Veltl�nsk� zelen� i �erven�, P�lava, Frankovka, Cabernet sauvignon r��ov�, moravsk� Chardonnay �umiv�, Rulandsk� �ed�, b�l�, modr� ledov�, Modr� Portugal, sl�mov�, champagne such�. Dov��me v�na z Francie, nejen z Bordeaux, Chile, It�lie, Argentiny, Austr�lie, portsk�. D�rkov� balen� schovaj� karafu, otv�r�k, skleni�ky, stojan i reg�l.
anglick� verzeslovensk� verze
��etn�, da�ov� a auditorsk� kancel��e s celostatn� p�sobnost� zajist� v r�mci sv�ch slu�eb audit ��etn� z�v�rky, audit v�ro�n� zpr�vy, audit ��etn�ch reporting�. Zajist�me auditora/y se specializac� pro intern� audit nebo prov�rku dle p��n� klienta, audit hospod��en� obci, audit �erp�n� prost�edku z projektu EU. Veden� ��etnictv�, ��etn� a da�ov� optimalizace nebo jen kontrola od n�s V�m zhodnot� da�ov� p��zn�n� z p��jm�, DPH, nemovitosti a dal��ch dan�. Realizujeme v�b�rov� ��zen� pro ��etn� person�l, finan�n� management, ��etn� SW, firemn� IS i IT jako celek. AFIN

Nae realitn kancel se specializuje na nov developersk projekty v katastrlnm zem Praha. Na innost jsou reality - prodej, pronjem, podnjem, vkup a sprva nemovitost. Investice do realit a nemovitost se specializac na developersk projekty, byty, rodinn domy, vily a pozemky nejen v Praze pro nae klienty. Tak nebytov komern prostory, kancele, obchody, hotely, restaurace, vrobn haly a sklady. Golf, golf shop aGOLF, kde njdete golfov hole, golf bazar Praha, golfov pravidla, golfov kluby a zelen karta. Zakoupte zde golfov vybaven, bagy, hole, golfov boty, mky, golfov obleen, trenary, golf do kancele. Poznte radost z golfovho drku nebo Vs pot dal psluenstv ke golfu. Personln portl, vyhledva, nabdka prce pro uchazee, registrace ivotopisu. Firmy inzerujc voln pracovn msta bezplatn, vetn registrace zdarma. ad prce, prce v Praze, v esk republice nebo prce v zahrani, brigdy pro studenty, prce z domu, rekvalifikan kurzy, vberov zen na pracovn pozici, zaslme pracovn nabdky zdarma. Reklamn a mediln agentura, kter Vm namch marketingov mix: reklamn kampa v mdich, webservis, inzerci, sponzoring, reklamn pedmty. Nai grafici Vm v DTP piprav od pedtiskov ppravy a grafiky pes ofsetov nebo digitln tisk ve, a po hotov tiskoviny. Vytiskneme od vizitky, pes vron zprvu, a po billboard nebo reklamn plachtu na nemovitostech. Signmaking levn vyzne ze znakovch fli polepy pro Vae firemn auto, informan systmy, svtelnou reklamu nebo natiskne a nalep celopolepy aut, autobus, vlak nebo letadel.
Zemn� vruty, kovov� reg�ly, ploty, pletivo, br�ny, hranoly, fo�ny, lat�, inpregnovan� �ezivo, d�evov�roba, kovov�roba, dla�ba, obklady, izolace, barvy, laky, spojovac� a stavebn� materi�l, n��ad�, stroje, okna, dve�e, elektro, kotce, ud�rny, v�e pro dv�r, d�m a zahradu.
��etn�, da�ov� a auditorsk� kancel��e s celostatn� p�sobnost� zajist� v r�mci sv�ch slu�eb audit ��etn� z�v�rky, audit v�ro�n� zpr�vy, audit ��etn�ch reporting�. Zajist�me auditora/y se specializac� pro intern� audit nebo prov�rku dle p��n� klienta, audit hospod��en� obci, audit �erp�n� prost�edku z projektu EU. Veden� ��etnictv�, ��etn� a da�ov� optimalizace nebo jen kontrola od n�s V�m zhodnot� da�ov� p��zn�n� z p��jm�, DPH, nemovitosti a dal��ch dan�. Realizujeme v�b�rov� ��zen� pro ��etn� person�l, finan�n� management, ��etn� SW, firemn� IS i IT jako celek.
© Copyright AFIN s.r.o. 1996 - 2024
vroba luxusnch koil na zakzku Vyrbme sportovn dresy na zakzku. ijeme dresy fotbalov, hokejov, cyklistick, basketbalov, volejbalov, beach volejbalov, hzenksk, baseballov, atletick dresy. Dresy pro motokros, americk fotbal, ragby, paintball, lakros, inline hokej, florbal nebo dresy pro hasisk sport. Subliman potisk umouje jakkoliv grafick motiv i na tulpny nebo teplkov soupravy. koen penenky epice, kulichy, klobouky, zakzkov vroba v esk republice a n, reklamn pravy, vivka loga Zakzkov vroba reklamnch a drkovch pedmt v n. Originln reklamn a drkov pedmty na mru ve Vaich firemnch barvch. Uijeme Vm jakkoli reklamn a drkov pedmt na zakzku pmo v nsk tovrn. Vzorek do nkolika dn, kompletn zakzka do nkolika msc (vhodn lodn doprava). Velkoobchodn prodej z katalog, zbo skladem v R. bezplatn registrace pro sponzory a subjekty hledajc sponzory autodoprava Ovocn a zeleninov bio vy bez konzervant, bez pidan vody, bez pidanho cukru, barviv a podobn. Biotta Breus Firemn auto.cz je praktick informan portl s monost konzultac pro odpovdn pracovnky a idie firemnch, referench nebo sluebnch voz. Nkup, sprva a prodej i likvidace firemnch aut. Firemn auto a jeho el. Zpsob pozen firemnho auta na vr, operativn nebo finann leasing, za vlastn prostedky nebo zapjen firemnho auta. Zabezpeen a pojitn firemn flotily. Firemn auto osobn, uitkov nebo nkladn. Firemn auto z pohledu reprezentace firmy, marketing a reklamn polep firemnch aut. Vybaven firemnho auta. Motivace zamstnanc a dohoda o hmotn odpovdnosti. Logistika dopravy, parkovn a hldn nklad na provoz firemnch aut. Dopravn pestupky, pokuty, sprvn zen a odpovdnost provozovatele sluebnho vozidla. Osoba blzk u sluebnch aut. Daov a etn hledisko firemnho auta. Soukrom automobil a sluebn cesty.